Menu

Panta Rhei

Panta Rhei (2023)

Organza, yarn, LED CLS

5 October 2023 – 5 February 2024 Dutch Design Hotel Artemis Amsterdam

Lichtsculptuur Panta Rhei is meer dan louter een visueel spektakel; het nodigt kijkers uit om na te denken over de onderlinge verbondenheid van alle dingen, de vloeibaarheid van de tijd en de vergankelijkheid van het bestaan. Terwijl de LED-lampen in de organza-sculptuur weven en dansen, creëren ze een symfonie van kleuren, verlichten de ruimte en roepen een gevoel van verwondering en eenheid op.

In een wereld waar verandering de enige constante is, geldt Panta Rhei als een bewijs van de eeuwige stroom van het leven. Door zijn lichtgevende schoonheid nodigt deze buitengewone lichtsculptuur ons uit om na te denken over onze plaats in het universum, waardoor een hernieuwde waardering ontstaat voor de onderlinge verbondenheid van alle levende wezens en de kracht van transformatie.

Light sculpture Panta Rhei is more than a mere visual spectacle; it invites viewers to contemplate the interconnectedness of all things, the fluidity of time, and the impermanence of existence. As the LED lights weave and dance within the organza sculpture, they create a symphony of color, illuminating the space and evoking a sense of wonder and unity.

In a world where change is the only constant, Panta Rhei stands as a testament to the eternal flow of life. Through its luminescent beauty, this extraordinary light sculpture invites us to reflect on our place within the universe, encouraging a renewed appreciation for the interconnectedness of all living beings and the power of transformation.

Construction process:

Installation: