Menu

Disclaimer

Disclaimer

Noëlle van der Hagen zet zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar zij geeft hiervoor geen garanties. Noëlle van der Hagen kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Al het digitale materiaal op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van Noëlle van der Hagen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, of op enige andere manier. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan Noëlle van der Hagen.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Deze website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Noëlle van der Hagen heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Alle rechten op de inhoud van de internetsite met de domeinnaam www.noellevanderhagen.nl berusten bij Noëlle van der Hagen, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de hiervoor genoemde websites.

Noëlle van der Hagen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van of informatie aangeboden op haar website op welke manier dan ook.

Het Nederlands Recht is van toepassing.